ULAGANJE U ENERGETIKU U GRČKOJ

Kako bi smanjila ugljični otisak, Grčka će utrošiti pet milijardi eura za postupno smanjenje upotrebe ugljena za 80 posto do 2023. godine.

Riječ je o vrlo optimističnim ciljevima, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je 2015. godine udio ugljena u energetskom miksu činio 41,6 posto tamošnje proizvodnje.

Analitička kompanija GlobalData javlja kako se u 2019. taj udjio smanjio na 27,9 posto, istovremeno predviđajući da će do 2030. godine, ako se potpuno ne prestane koristiti, udio ugljena u energetskom miksu biti manji od 10 posto.

Male hidroelektrane

Ovo je jedno od najvećih ulaganja neke države u posljednje vrijeme, a koje je dovoljno snažno da iza sebe ostavi proizvodnju koja se temelji na ugljenu, potom pojačavajući proizvodnju iz obnovljivih izvora. Prema očekivanjima, u ovom desetljeću poticat će se proizvodnja iz obnovljivih izvora, uključujući male hidroelektrane, gdje će od 85 do 90 posto nove snage između 2019. i 2030. godine dolaziti iz obnovljivih izvora“, rekao je Somik Das, viši analitičar za energiju u kompaniji GlobalData, dodajući kako se procjenjuje da će između 55 i 60 posto novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora otpadati na sunčane elektrane.