Stolac daje zemlju za sadnju maslina

Stolačka gradska administracija je donijela odluku da kroz javni konkurs poljoprivredno zemljište u svojem vlasništvu iznajmi za namjene sadnje maslina.

U pitanju je zemljišni prostor koji se prostire na 23.538 kvadratnih metara, a iznajmljivanje će biti realizirano putem licitacije za period od četvrt stoljeća. Interesenti mogu licitirati samo za čitavu navedenu površinu, a startna cijena iznosi 200 KM po hektaru.

Za sve potencijalne zakupce, gradska uprava je organizirala obilazak terena 13. septembra, s početkom u 11 sati, a polazna tačka je ispred gradske zgrade u Stocu.

Zainteresirane strane, bilo da su fizičke ili pravne osobe, koje zadovoljavaju određene kriterijume, mogu poslati svoje ponude do 18. septembra. Nakon završetka konkursa, u roku od osam dana, informacije o rezultatima će biti proslijeđene svim učesnicima. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijet će Gradsko vijeće Stolac. Prije finalizacije ugovora, odabrani ponuditelj mora uplatiti iznos jednogodišnjeg zakupa kao garanciju.

U posljednjem periodu, Hercegovina je svjedočila rastućem interesu za maslinarstvo. Prema zvaničnim podacima, Bosna i Hercegovina je domaćin za 82.614 maslinovih stabala, što predstavlja povećanje od 10.654 stabala u odnosu na 2020. godinu, kada je evidentirano 71.960 stabala.